Home  /  Bulletin  /  Nový plán EU pro udržitelný rozvoj

Nový plán EU pro udržitelný rozvoj

Evropský parlament se rozhodl řešit problém fast fashion.
07.06.2023
Text: Josef Šlaich
Foto: Getty Images

Po letech stížností ochránců životního prostředí se zdá, že instituce konečně berou problém rychlé módy na vědomí. Evropský parlament ve čtvrtek přijal řadu iniciativ na podporu udržitelnosti v módním průmyslu a na pomoc spotřebitelům při odpovědnějším a etičtějším výběru. Jedná se o důležitý krok k posílení regulačního plánu, který loni stanovila Evropská komise. Poslanci zdůraznili, že je důležité jasně definovat pojem "rychlá móda", což je model nízkonákladové, nekvalitní a velkoobjemové výroby, a vyzvali také k přijetí přísnějších opatření k řešení nadprodukce a nadměrné spotřeby textilu.

Za posledních 30 let dosáhla tato čísla alarmujících rozměrů, a to především v důsledku "rychlé módy" Množství oblečení, které si průměrný evropský spotřebitel koupí, se dramaticky zvýšilo, což vedlo k nárůstu odpadu v tomto odvětví: v zemích EU se každoročně vyhodí přibližně 5,8 milionu tun textilu, přičemž většina z nich se nosí pouze sedmkrát nebo osmkrát, než skončí na skládkách nebo se spálí. Zatímco ostatní trhy, jako je Velká Británie a Spojené státy, zvažují podobná opatření, je to Evropa, která přebírá iniciativu, aby se ekonomiky jejích 27 zemí staly udržitelnějšími.

Poslanci podpořili dohodu dosaženou vládami EU o zákazu ničení neprodaného textilu a zdůraznili potřebu právně závazných a kvantifikovatelných cílů v oblasti klimatu, jakož i širších environmentálních požadavků, včetně biologické rozmanitosti, dobrých životních podmínek zvířat a konkrétních opatření k řešení znečištění mikroplasty. Zdůraznili rovněž, že je třeba řešit zneužívání pracovních míst v tomto odvětví a zároveň prozkoumat způsoby, jak pomoci výrobním zemím mimo EU dekarbonizovat.

Seznam politických přání odrážející současnou dynamiku přísnější regulace módního průmyslu však prošel s těsným kvorem, což svědčí o odporu ze strany zákonodárců podporujících výrobce. Předpoklad je skvělý, ale naráží na tempo byrokracie: dlouho očekávaný návrh nařízení o greenwashingu, který byl zveřejněn v březnu, zůstal nejasný v kritických technických detailech týkajících se norem a metod, které by značky měly používat, aby mohly uvádět věrohodná tvrzení o udržitelnosti. Uvidíme, jak rychle a jak přísně budou nová regulační opatření v oblasti módy zavedena. Navrhované požadavky EU na náležitou péči musí být nyní projednány s 27 členskými státy Unie, aby mohly vstoupit v platnost.

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best