Home  /  Bulletin  /  Proč TikTok nikdy nemůže být nový Tumblr

Proč TikTok nikdy nemůže být nový Tumblr

Kromě nostalgie jsou rozdíly v komunitách uživatelů.
15.08.2023
Text: Josef Šlaich
Foto: Tumblr

TikTok je bezpochyby sociální médium moderní doby. Jestliže se Facebook, Instagram a Twitter, kterému stále ještě nehodláme rezignovaně říkat X, nacházejí ve stavu existenciální krize, TikTok a jeho tajemný algoritmus jsou v dobrém i zlém nejautentičtějším odrazem způsobů, jakými konzumujeme obsah a informace, kterými reprezentujeme své touhy a způsoby života. Nemálo mileniálů však začíná cítit určitou podobnost mezi dnešním TikTokem a Tumblrem z roku 2014, platformou, na které vyrostlo mnoho lidí, rozvíjeli svůj estetický vkus a vytvářeli více či méně rozsáhlé komunity.

Paradoxním uzavřením kruhu je skutečnost, že na TikToku dnes hojně převládá nostalgie po starém Tumblru, jeho fotografickém stylu (viz šíření indie sleaze), ale také jeho poněkud příjemné atmosféře, kde se člověk zabýval estetikou pro ni samotnou, aniž by se mentální virus sebepropagace a protagonismu šířil jako horečka do všech stran.

U tak složitém fenoménu, jakým byl před deseti lety vzestup Tumblru, bylo však nemálo negativních i pozitivních stránek. Existuje však mezi touto platformou a TikTokem skutečně nějaký rozdíl?

Rozporuplný osud Tumblru

Pro Tumblr to byl spíše než generační poblouznění příběh vzestupu a pádu platformy, která se vlastně do značné míry zachovala dodnes, i když ztratila oproti TikToku na významu. Na Tumblr všichni vzpomínají s nostalgií: byla to první platforma, kde díky kurátorským nástěnkám s obrázky, které bychom dnes nazvali moodboardy, a jejich hudebnímu a písemnému doprovodu vznikaly a šířily se subkultury jako hipsteři nebo emo.

Je tu však zásadní rozdíl: převaha statických obrázků na Tumblru vytvořila jiné vizuální bohatství, protože na Tumblru člověk nemusel stát před kamerou, obsah se šířil, ale ne vždy vytvářel; důraz na produkty určené ke konzumaci byl menší díky náladě vyvolané přidáním obrázku úplňku, potetované ruky a podobně.

Není náhodou, že právě odtud pochází rozšíření pojmů jako " mood" a "vibe". Ale tato platforma nebyla žádným rájem: právě tam například začala mánie sebediagnostikování poruch osobnosti; především tam se začalo romantizovat sebepoškozování a deprese. Mezi tím, nepřátelstvím mezi jednou a druhou subkulturou a vymizením NSFW obsahu se Tumblr kolem roku 2014 dostal do krize - tento okamžik se také shodoval s jeho akvizicí společností Yahoo, která změnila základní rovnováhu jeho ekosystému.

V počátcích Instagramu Tumblr ochabl, ale právě jeho ústup do stínu z něj dnes udělal dokonale zachovalou platformu, méně kulturně rozjitřenou (připomeňme, že právě z Tumblru vzešla Lana Del Rey), ale také klidnější ve své, řekněme, rozjímavé povaze.

Jaké jsou rozdíly mezi Tumblrem a TikTokem?

TikTok a Tumblr nepochybně zanechaly v internetové kultuře svou stopu, obě mají své vlastní silné i slabé stránky. Ačkoli některé aspekty TikToku mohou oslovit mladší generaci, obecně panuje názor, že nedokáže zopakovat to, co kdysi nabízel Tumblr, pokud jde o komunitní kulturu.

Prvním a nejdůležitějším problémem je komerčnost: je těžké si nevšimnout, že například potřeba vytvářet obsah se smyslem, tedy snaha předávat informace, názory a podobně, končí tím, že se mluví pouze o konzumaci zboží, když "produktem", který se má prodávat, není sám tikToker, ať už jsou to jeho znalosti a dovednosti, nebo jeho vylomeniny, nebo jeho nástrahy touhy, či perly moudrosti vyřčené z výšky vlastních dvacetin. Například na Tumblru by nikdy neuspěl videopopis modelčiny ranní rutiny, při níž dělá dřepy, pije kávu, a dokonce si čte knihu.

Další podstatný rozdíl spočívá v pocitu komunity a autenticity, který Tumblr kultivoval. Na Tumblru byli uživatelé součástí různých estetických subkultur a mikrotrendy měly jasnou vizuální soudržnost a stylovou identitu. Tumblr lidi přitahoval svou niche a estetikou mikrokomunity, která přesahovala sebeprezentaci, módu a obsah odkazující na sebe sama.

Hudba, vizuální identita blogových stránek, vyhledávání starých novinových nebo filmových skenů, a dokonce i básně, knihy a způsoby myšlení, to vše bylo součástí zážitku, což z něj možná činilo ucelenější platformu pro sebevyjádření a zkoumání sebe sama i druhých.

TikTok se naopak stal více mainstreamovým a má jiné zaměření. Ačkoli má společné komunity a zájmy, zdá se, že úroveň vizuální soudržnosti a stylové identity neodpovídá tomu, co měl kdysi Tumblr. Kurátorství TikToku se více zaměřuje na připojování obrázků a znalostí ke své osobě a prodávání sebe sama jako produktu. Tento důraz na komercializaci změnil způsob, jakým se rodily samotné trendy, a učinil je méně organickými a a autentickými než trendy, které vzešly z estetiky jednotlivých nik Tumblru a internetových komunit.

Makrotrendy byly početně nevýznamné (indie, emo, hipster a tak dále byly v hlavním proudu), ale reálně existovaly, zatímco dnes různá -core TikToku nabízejí návrhy, které nejdou dál než k outfitu člověka. Neexistuje žádný způsob myšlení ve smyslu cottagecore, ani e-boy nebo adept dark academia nemají jinou formu mentis - jsou to kostýmy na nošení, prázdné kulturní signifikanty chladné jako brnění.

Tumblr mimo jiné nabízel jasné oddělení různých subkultur a umožňoval uživatelům najít sebe sama prostřednictvím prezentovaných obrázků a znalostí. Podporoval poznávání sociální spravedlnosti, jiných identit a hledání pocitu sounáležitosti, které se rodily právě tam, v atmosféře, která byla jistě méně zpolitizovaná (i když ne méně politicky korektní), ale která tlačila k většímu rozhledu.

TikTok, jak již bylo zmíněno, má své silné stránky, z nichž první je jeho bezprostřednost při předávání informací a vizuální potenciál formátu videa, ale zdaleka nedokáže plně kopírovat hloubku a rozsah vlivu Tumblru na utváření kolektivních identit. Tumblr, jak již bylo zmíněno, působil spíše rozvážně; TikTok podporuje spíše pantomimu, teatralizaci prožitků, vystavování se druhým a pro druhé. Rozdílná je také problematika fandomů: TikTok sice slouží jako místo setkávání různých fanouškovských skupin, ale stále nepředstavuje tak jedinečný a výrazný inkubátor subkultur, jakým byl Tumblr.

Anonymita a skryté subkultury Tumblru umožňovaly poutavější a zasvěcenější zážitky pro ty, kteří se v těchto komunitách nacházeli, právě díky své nikové podstatě. Hudba byla takříkajíc doprovodem životního stylu, a proto neexistoval kult osobnosti, který je dnes poplatný K-Popovým idolům, ale také umělcům, kteří se proslavili spíše svým vzhledem a společenskou rolí než svou tvorbou, která je ve skutečnosti žánrově spíše všeobecná.

Klíč k rozdílu tedy spočívá právě zde: TikTok dělá z reality show, oslavuje banalitu a v některých ohledech vyzdvihuje nejnižší společné rysy lidské zkušenosti.

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best