Home  /  Lifestyle  /  Vlivem efektu rámu dveří zapomínáme věci již po několika vteřinách

Vlivem efektu rámu dveří zapomínáme věci již po několika vteřinách

Víme, proč zapomínáme věci ze včerejší noci (díky Hangoveru). A teď se dozvíme, co je to má společného s těmi dveřmi!
30.08.2023
Text: Leonard Pack
Foto: ddp

Klasika: Před chvílí jsme si chtěli vzít něco z ložnice, ale jakmile jsme se tam dostali, už jsme zapomněli, co jsme vlastně hledali. Chtěli jsme skočit do supermarketu koupit určitou potravinu, vrátíme se se spoustou věcí kromě toho jednoho. Odložíme mobilní telefon v kuchyni, ale o pár vteřin později ho už zase hledáme. Zní vám tyto scénáře povědomě? Neustále se sami sebe ptáme, jak je možné, že věci zapomínáme tak rychle. Pro tento psychologický jev však existuje jednoduché vysvětlení: efekt zárubní. Vysvětlíme vám, co za ním stojí a co s tím můžete dělat.

Proč zapomínáme?

Než se zaměříme na efekt rámu dveří, ujasněme si, proč vůbec zapomínáme. V zásadě se jedná o zcela normální součást paměťového procesu. Mozek je neustále zaplavován podněty a informacemi. Aby nebyl přetížen, třídí - a my zapomínáme nedůležité věci. Kromě toho se vytřídí informace, které musíme zřídkakdy opakovat nebo si je vybavovat (Dekayův efekt). Často se stává, že určité vzpomínky jsou k dispozici pouze v krátkodobé paměti, přenos do dlouhodobé paměti je narušen různými faktory a po krátké době informace z mysli opět vyprchají. Existují samozřejmě i nevysvětlitelné důvody zapomínání; některé mezery v paměti nelze vědecky vysvětlit. Až dosud jsme si vlastně mysleli, že právě to je důvod, proč náhle zapomeneme věci, když projdeme dveřmi. Ale ne, i pro to existuje jasné vysvětlení.

Proč najednou zapomínáte - co za tím vězí

Pokud během několika sekund zapomenete, co jste se chystali udělat, vzpomeňte si, zda jste prošli dveřmi. Protože to skutečně může mít vliv na naši schopnost zapamatovat si. Tento neurologicko-psychologický jev vysvětluje efekt rámu dveří. Popisuje, jak si už nedokážete vzpomenout na úkoly, které jste ve skutečnosti chtěli udělat jen několik vteřin předtím. Příklad: Běžíte po bytě, abyste něco řekli členovi rodiny, ale než dorazíte, už jste zapomněli, co jste chtěli říct. Je to proto, že jste prošli jedněmi nebo více dveřmi.

Vysvětlení efektu dveří: Proč náhle zapomínáme věci

Když překročíme práh dveří, naše paměť vymaže z krátkodobé paměti různé vzpomínky. Je to proto, že náš mozek spojuje vzpomínky s určitými událostmi, souvislostmi nebo okolím. Když jsme v nějaké místnosti, automaticky si s ní spojujeme informace. Pokud změníme místnost, dojde k nové události, změní se prostředí. Předchozí informace, které jsou stále spojeny se starou místností, jsou považovány za méně důležité a jsou vymazány, aby uvolnily místo novým informacím. Dveře fungují pro lidský mozek jako jakási hranice, která odděluje vzpomínky a myšlenky. Sečteno a podtrženo: Pokud projdete dveřmi, vzpomínky z krátkodobé paměti jsou náhle zapomenuty, na vině je normální fungování našeho mozku. Dá se s tím něco dělat?

Co můžete dělat s náhlým zapomínáním věcí

Špatná zpráva: Náš mozek opravdu nemůžeme přechytračit a náhle vypnout efekt rámu dveří. Ani bychom neměli, protože takhle náš mozek funguje a vytváří naši cennou paměťovou síť. Kdybychom si mohli pamatovat všechno, naše paměť by byla tak přetížená, že bychom nebyli schopni nic dělat. Samozřejmě existuje několik triků, které vám pomohou si věci lépe zapamatovat a náhle je nezapomenout:

1. Řekněte si to nahlas

Když si jdete do kuchyně pro nůž, abyste otevřeli nový balíček, řekněte si to nahlas, dokud nepřiložíte nůž k pásku na balíček. Udržíte si tak paměť myšlenkově k dispozici.

2. Zapište si to:

Důležité věci, na které nesmíte zapomenout, byste si měli zapsat. Vyplatí se to například u týdenního nákupu. Efekt rámu dveří funguje i v supermarketu.

3. Vyměňte šuplík:

Zkuste si věci nezapamatovávat pod heslem "na to nesmím zapomenout", ale raději si myšlenku zaškatulkujte jako "to si musím zapamatovat". Mozek si tak informaci nespojí se slovem "zapomenout", ale se slovem "zapamatovat si" a zvýší se šance, že si ji lépe zapamatujete.

V zásadě existuje mnoho dalších strategií (např. trénink paměti), jak si věci lépe zapamatovat. V zásadě mají výhodu lidé, kteří se zdravě stravují, sportují atd. Ale ani tím se efekt dveřního rámu nedá zrušit. Musíme se s tím smířit. Alespoň už víme, co způsobuje, že najednou zapomínáme. Teď jen doufáme, že si na tento článek vzpomenete i příště.

Článek vyšel v originále na Esquire.de

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best