Home  /  Stories  /  Chemsex - sex na drogách jako nebezpečná závislost

Chemsex - sex na drogách jako nebezpečná závislost

Nejde o to vydržet déle v posteli, ale o mnohem závažnější problém.
17.09.2022
Text: Yvonne Dewerne
Foto: Unsplash

Rozkoš a omámení jsou si navzájem dost blízké. Obě nabízejí únik ze všedního světa běžného života. Termín „chemsex“ vznikl před 20 lety. To, co se zdá být zábavou a příjemným zážitkem, může mít dalekosáhlé následky. Sex na drogách není o jednom jointu nebo několika koktejlech navíc. Jde spíše o užívání drog k otupení sociálního a kulturního konfliktu, s nímž se homosexuální muži stále potýkají. Následky chemsexu mohou být dalekosáhlé a nezřídka i fatální. 

Co je chemsex? 

To, čemu se v USA říká „party and play“ a v Anglii „high and horny“, se u nás nazývá chemsex. Tím se obecně rozumí pohlavní styk pod vlivem syntetických drog. Chemsex neznamená pouhé užívání alkoholu nebo drog při sexu. V tomto případě se užívají látky jako ketamin, mefedron, poppers, GHB/GBL a pervitin.

Chemsex jako součást sexu mezi gayi

Na internetových stránkách německé organizace Aidshilfe je chemsex popsán jako „fenomén současné gay kultury“. Nejen v této zemi, ale i v mezinárodním měřítku. Někdo by si mohl myslet, že drogy se podávají proto, aby se člověk mohl zúčastnit sexuálních orgií, které trvají několik dní, a možná i proto, aby se snížil práh zábran. I to mohou být důvody, ale podle německé studie s názvem „Chemsex mezi muži, kteří mají sex s muži v Německu: motivy, důsledky a reakce podpůrného systému“ se chemsex praktikuje také za účelem zvýšení intimity a sexuálního potěšení prostřednictvím uměle nebo chemicky navozeného pocitu opojení.

David Stuart, který tento termín vytvořil, si všiml, že sex na drogách se zdá být odlišný od všech ostatních známých drogových kultur. „Ačkoli pro mnohé je chemsex o užívání si homosexuálního sexu a o požitku z něj, často jde také o samoléčbu složitých problémů, které brání užívání si homosexuální sexuality, například společenské a internalizované homofobie, dopadu epidemie HIV/AIDS na homosexuální kulturu nebo náboženského či kulturního studu, který je často spojen s homosexuálním sexem,“ řekl Stuart. 

Chemsex jako autoléčba

Jak rádi bychom napsali, že homosexualita není poznamenána extrémními předsudky, že celý svět homosexuály přijímá. Pravda je bohužel jiná. Členové komunity LGBTQIA+ musí stále bojovat s nejrůznějšími předsudky, a to nejen zvnějšku, ale často i sami se sebou. David Stuart říká, že aby překonali vnitřní překážky, uchyluje se mnoho mužů na scéně k chemickým prostředkům, aby překonali stud, který je s homosexuálním sexem často spojen.

Mnoho mužů má problémy se sexualitou a intimitou, protože se v dětství museli vyrovnat se svou odlišnou sexuální identitou a kulturní (nebo vnitřní) homofobií, prostě chtěli někam patřit nebo se vyhnout odmítnutí. „Chems“ se proto staly pro mnoho mužů, kteří mají sex s jinými muži, nástrojem, jak tyto ochranné mechanismy obejít. Ti, kteří skutečně hledají radu ohledně svého chování v oblasti chemsexu, často uvádějí problémy spojené s hledáním sexu nebo vztahů, používáním seznamovacích aplikací, strachem z HIV a stigmatizací, hledáním blízkosti a společnosti nebo jinými zvláštnostmi gay kultury, které ovlivňují jejich sexuální a milostný život.

Žádné užívání drog bez rizika: chemsex a jeho důsledky

Většina homosexuálních mužů, kteří chtějí přestat užívat chemsex, tak nečiní kvůli problémům s drogami nebo závislostí. Rozhodující jsou spíše důsledky užívání a problémy se (sexuálním) zdravím, které jsou častým doprovodným jevem. V extrémních případech může sex na drogách vést k předávkování a smrti.

Neznámým jevem nejsou ani sebevraždy způsobené depresemi nebo chaotickými stavy, které pravidelné užívání provázejí. Chemické drogy způsobují v lidském mozku neurochemickou nerovnováhu, která může vyvolat psychózy, zejména v souvislosti s nedostatkem spánku. Nežádoucími a zdraví ohrožujícími důsledky chemsexu mohou být také HIV, hepatitida C a další pohlavně přenosné choroby. Ačkoli se však chemsex liší od jiných drogových kultur, sociální a společenské důsledky jsou zcela stejné. Sex na drogách může vést k odcizení od příbuzných a přátel, náhle přestanou být nesexuální aktivity zábavné nebo může vést k upadnutí do deprese, nezaměstnanosti nebo dokonce bezdomovectví.

Zodpovědný přístup k sexualitě

Užívání drog nelze brát na lehkou váhu. David Stuart by však v souvislosti s chemsexem rád viděl mnohem více. Podle něj muži, kteří praktikují sex na drogách, nemají problém s drogami, ale s homosexuálním sexem. Nejlepším způsobem, jak snížit škody způsobené chemsexem, je lépe porozumět tomu, co od sexu a milování chcete. Stanovení cílů a vymezení hranic - uvědomění si těchto přání, cílů a hranic a komunikační gramotnost k jejich prosazování a ochraně. To by byl zodpovědný přístup k sexualitě, který by učinil sex na drogách zbytečným.

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best