Home  /  Stories  /  Demisexuál zní jako polosexuál - co to ale přesně znamená?

Demisexuál zní jako polosexuál - co to ale přesně znamená?

Demisexualita spadá do skupiny asexuality, což jasně ukazuje, že se nejedná o preferenci, ale jednoznačně o životní sexuální orientaci.
12.07.2023
Text: Yvonne Dewerne
Foto: Getty Images

Čím více se společnost otevírá různým typům osobnosti a sexuality, tím více terminologie existuje. Stále oblíbenějším termínem je "demisexuál". Demisexualita je chápána jako podkategorie asexuality, protože demisexuální lidé mají často delší fáze, kdy pro ně sex vůbec není problém. Existují však také některé důležité rozdíly, díky nimž není vždy snadné stanovit jasnou hranici - zejména u demisexuálních lidí.

Demisexuál se těžko definuje, ale měli byste ho umět poznat

Asexuál, pansexuál, bisexuál, sapiosexuál, demisexuál - rozlišení často není tak snadné. Přesto je demisexuál termín, který se v posledním roce opakovaně objevuje v médiích. Je na čase přidat demisexualitu do našeho LGBTQIA+ slovníku.

Demisexuál znamená něco jako poloviční sexuálně orientovaný: co to vlastně přesně znamená?

Termín je odvozen z francouzského slova "demi", což znamená polovina nebo poloviční. Demisexuální člověk je napůl sexuální a napůl asexuální. Lidé, kteří se označují za demisexuální, pociťují sexuální přitažlivost pouze tehdy, když si k dané osobě již vytvořili hluboké citové pouto. Toto citové pouto však není zárukou, že se dostaví i pocit sexuální přitažlivosti. Důležitý je pro ně zejména aspekt seznámení. Jde o to, aby se s druhou osobou cítil příjemně, bezpečně a jistě. Sex je pak prodloužením nebo příjemným doplňkem - není však nezbytný pro spokojený partnerský vztah. Sex na jednu noc, spontánní sex bez citů jsou pro demisexuály spíše nepravděpodobné a nepřipadají v úvahu. Demisexualita je proto považována za součást asexuality. Každý jedinec prožívá demisexualitu zcela jedinečným, individuálním způsobem. Tento termín je vysvětlujícím přístupem, jak se lidé identifikují a jak přesně pro sebe demisexualitu definují, je třeba se vždy znovu ptát. Protože demisexualita s sebou často přináší nedorozumění, queer komunita se snaží tomuto tématu věnovat více pozornosti a přijetí.

Demisexualita se vyjadřuje těmito barvami

Rozdíl mezi primární a sekundární sexuální přitažlivostí

Když nás přitahuje jiná osoba, je to založeno na dvou různých formách - primární a sekundární.

  • Primární sexuální přitažlivost

Jedná se o to, čemu říkáme "první dojem". Zahrnuje to, že věnujeme pozornost vlastnostem, jako je vzhled, smích nebo hlas.

  • Sekundární sexuální přitažlivost

Sekundární sexuální přitažlivost je to, na co se orientují lidé, kteří se označují za demisexuální. Bez silného citového pouta není sex možný.

Demisexuál? Jak ho rozpoznat

Sexualita a sexuální sklony jsou něco velmi osobního. Vyvíjí se v průběhu života, někdy se mění z jednoho na druhé, někdy se sklony vytříbí a pak dostanou své vlastní jméno. Demisexuální lidé mají někdy problém najít se v širokém spektru sexuality. Přesná definice je u témat, jako je sexualita, stěží možná, hranice jsou totiž pohyblivé. Proto by byl docela užitečný hrubý přehled o tom, zda se člověk nachází ve spektru. Z těchto bodů se dá usoudit, že jde pravděpodobně o demisexualitu.

Sex je skvělý, pokud vám vyhovuje

Demisexuální lidé sice pociťují sexuální touhu, ale nemají tendenci mít spontánní sex s lidmi, které ve skutečnosti neznají nebo jim ještě nejsou příliš blízcí. Jaké byly poslední případy, které vedly k sexu? Pokud to byly známosti na jednu noc nebo sex bez hlubšího osobního vztahu, pak by to demisexualitě neodpovídalo.

Sexuální přitažlivost se vyvíjí

Láska na první pohled? Ne, to rozhodně ne. Demisexuálové si s rozvíjením vztahu obvykle dávají na čas a může se stát, že jim daná osoba přijde atraktivní nebo sexuálně vzrušující až po několika týdnech či měsících. Konkrétně, až když druhou osobu poznají mnohem lépe.

Zamilovanost do slavných osobností neexistuje

Modelka v reklamě nebo celebrita na obrazovce neudělá s demisexuální osobou vůbec nic, zatímco ostatní by tuto osobu již považovali za atraktivní nebo dokonce sexy. Demisexuály nepřitahují vizuální vzrušující podněty. Osoba je pro ně přitažlivá pouze tehdy, když mají k dispozici více než jeden obrázek, na němž mohou stavět jejich přitažlivost.

Tinder, sex na jednu noc nebo porno? Ne, díky

Sex na jednu noc vám nic neříká, nebo jste ho nikdy neměli? Seznamovací aplikace nejsou vaše parketa, protože vám chybí osobní vztah? To může být známkou demisexuality. Protože vzhledem k tomu, že osobu v průběhu ONS (one night stand) neznáte, nepřipadá ani v úvahu. To samé mimochodem platí i pro porno.

Ideální jsou rande, která mají určitý smysl

Pro demisexuální lidi jsou skvělé aktivity na rande, kde se vzájemně poznáváte. To zdaleka přesahuje rámec nezávazného povídání. Je důležité, aby se rozvíjely emoce a vazby, teprve pak se může rozvinout přitažlivost a případně i touha po intimitě. To vyžaduje čas, a tedy více než jedno rande. Tento bod je však obtížný. Demisexuální lidé potřebují člověka, který se s nimi bude sbližovat delší dobu, i když to nakonec nevyjde.

Fyzická stránka není nejdůležitější

Demisexuální lidé vlastně nemají žádný typ. Hezký úsměv, krásné oči nebo dobré oblečení pro ně nejsou tím nejdůležitějším. Je pro ně důležité, jak kdo myslí.

Článek vyšel v originále na Esquire.de

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best