Home  /  Stories  /  I muži mají deprese

I muži mají deprese

Deprese u mužů je stále tabuizovaným tématem - a právě proto o ní musíme mluvit.
09.03.2023
Text: Sarah Tiele
Foto: Getty Images

Hluboký smutek, vnitřní prázdnota, nedostatek energie - tyto příznaky jsou obvykle spojeny s depresí. To je sice teoreticky správné, ale tento klinický obraz se týká především žen. U mužů se deprese projevuje jinak, a proto často zůstává nerozpoznána. S vážnými následky: Tři čtvrtiny všech sebevražd páchají muži. Podle výzkumů předchází 90 procentům sebevražd duševní onemocnění. Čísla, která svědčí o tom, že duševní problémy jsou stále tabu, zejména mezi muži. Vzdělávání a otevřené diskuse o tomto tabuizovaném tématu jsou proto prvním důležitým krokem.

Deprese u mužů: Muži trpí těmito formami deprese a těmito příznaky

Přibližně jedna ze čtyř žen a jeden z osmi mužů trpí během svého života depresí. Počet nehlášených případů je však u mužů pravděpodobně mnohem vyšší, protože deprese je nejen méně často diagnostikována, ale muži také méně často vyhledávají pomoc. O to důležitější je pochopit, jaké formy deprese existují a jak se u mužů projevují. Obecně platí, že muži mohou trpět jakýmkoli typem deprese, ale existují některé formy, které jsou u mužů častější.

1. Unipolární deprese

Unipolární deprese je nejčastějším typem deprese - a to také u mužů. Příznaky se však mezi pohlavími značně liší. Oproti ženám, které trpí vnitřně a svůj smutek si nechávají pro sebe, muži často přenášejí své utrpení na své okolí například prostřednictvím agresivního chování. Pokud se deprese neléčí, může míra utrpení dosáhnout takové úrovně, že je nutný pobyt v nemocnici. V nejhorším případě může unipolární deprese vést až k sebevraždě. Takto závažný průběh se také nazývá "Major Depression".

Příznaky unipolární deprese:

agresivní chování

vztek vůči partnerovi

urážlivé chování a tendence obviňovat ostatní

poruchy spánku

impulzivita

zvýšená podrážděnost

zvýšená ochota riskovat

útěkářství

zneužívání alkoholu a/nebo návykových látek

2. Dystymie

Většina forem deprese probíhá ve fázích. Pokud trvají déle než dva roky, nazývá se dystymie, tj. chronická deprese. První příznaky se často objevují v dospívání a rané dospělosti. Lidé trpící chronickou depresí mají mírně oslabené příznaky, které jim často umožňují zvládat každodenní život. Přesto je míra utrpení vysoká.

Dystymie se projevuje těmito příznaky:

Pocit, že nejste dost dobří

Nadměrné nároky

Problémy se soustředěním

Poruchy spánku

Vztek a podrážděnost

Pesimismus

Snížená hovornost

3. Sezónní deprese

Nazývá se také zimní deprese a objevuje se během chladných a tmavých zimních měsíců. Je to fáze, která obvykle opět končí na jaře. Muži tvoří třetinu osob postižených touto formou deprese.

Jedná se o tyto příznaky zimní deprese:

Vyčerpanost

Extrémní únava

Nerovnováha

Nedostatek radosti

Nedostatek soustředění

Zanedbávání sebe sama a sociálních kontaktů

4. Bipolární porucha

Na rozdíl od čistě depresivního onemocnění trpí bipolární poruchou stejně často muži i ženy. Postižení prožívají jak depresivní, tak manické fáze. Slabší formou bipolární poruchy je cyklotymní porucha. Postižení trpí chronickými výkyvy nálad, při nichž se manické fáze střídají s depresivními náladami.

Příznaky bipolární poruchy v depresivní fázi:

Pocit vnitřní prázdnoty

Apatie

Lhostejnost

Skleslost

Příznaky bipolární poruchy v manické fázi:

Přehnaná sebedůvěra

Euforie

Nadměrné nadšení

Nízká potřeba spánku

Podrážděnost

5. Psychotická deprese

Pokud se během depresivní fáze objeví příznaky jako bludy a halucinace, jedná se o psychotickou depresi. Muži jsou k psychóze náchylnější než ženy.

6. Poporodní deprese

Ano, čtete správně. Muži mohou také trpět postnatální depresí, i když podíl je mnohem nižší než u žen. Přesto se o ní dostatečně nemluví. Příznaky se u mužů obvykle objevují postupně a ne tak náhle jako u žen.

Toto jsou příznaky poporodní deprese:

Vyčerpání

Apatie

Pocit prázdnoty

Poruchy spánku

Podrážděnost a výkyvy nálad

Pocity viny

Úzkost a zvýšené obavy

Mluvit o depresi: Proto je pro muže těžší požádat o pomoc

Nejpozději při pohledu na znepokojivé statistiky sebevražd mužů a žen si uvědomíte, že toxická maskulinita se týká jak žen, tak mužů. Představa silného muže, silného pohlaví, ochránce, který nikdy nepláče, s níž jsou chlapci často socializováni i dnes, zajišťuje posunuté vnímání a hodnocení síly a slabosti. Přitom schopnosti, jako je vyrovnávání se s vlastními emocemi, mluvení o nich nebo hledání pomoci, jsou kategorizovány jako negativní - slabé. Přesný opak je však pravdou: přiznání slabosti vyžaduje emoční zralost - a sílu. V diskurzu o rovnosti žen a mužů bychom proto měli nejen pomáhat dívkám a ženám, aby měly ve společnosti více prostoru, ale naléhavě povzbuzovat také chlapce a muže, aby přijali své vyhýbavě "slabé" stránky, připustili si emoce a především o svých pocitech mluvili. Jedině tak lze prolomit tabu.

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best