Home  /  Stories  /  Nové začátky, sebedůvěra v práci a loajalita

Nové začátky, sebedůvěra v práci a loajalita

Toto jsou podle nové studie společnosti LinkedIn témata, se kterými se bude svět práce potýkat v roce 2023.
03.02.2023
Text: Yvonne Dewerne
Foto: Unsplash

Měsíc leden v novém roce je často ve znamení změn. Realitní kanceláře obvykle dostávají více dotazů od lidí, kteří hledají bydlení, a na zájemce o práci se mohou těšit také headhunteři a personální oddělení. Tak tomu bylo alespoň v době před koronou, agresivní válkou na Ukrajině a inflací. Nebylo by překvapivé, kdyby byli Češi tváří v tvář těmto nejistotám opatrní při změně zaměstnání, ale zdá se, že je tomu právě naopak, jak vysvětluje nová studie společnosti LinkedIn.

Nová studie společnosti LinkedIn přináší prognózu: Jaký bude rok 2023?

Proč stále pracujeme stejně jako před desítkami let, když se technologie a způsoby práce již dávno změnily? Home office a možnost pracovat na dálku získaly v posledních dvou letech na popularitě a změnily svět práce. Mnoho firem chce přivést své zaměstnance zpět z home office a je ochotno změnit design kanceláře nebo udělat ústupky. Co ale zaměstnanci v zaměstnání chtějí? V prosinci 2022 provedla společnost LinkedIn průzkum mezi více než 2000 profesionály. Bude rok 2023 rokem, kdy trh práce zažije další otřes?

Pracovníci jsou sebevědomí navzdory napjaté situaci ve světě

Vzhledem k celosvětové realitě by se dalo pochopit, kdyby pracovníci reagovali nervózně, ale podle studie společnosti LinkedIn se zdá, že je tomu právě naopak. Neuvěřitelných 90 % respondentů uvedlo, že si do konce roku 2022 zachovají jistotu ve své současné funkci, a to i přesto, že se často dočítáme, že společnosti přijímají úsporná opatření a zaujímají vyčkávací přístup. Odkud se bere toto přesvědčení? Barbara Wittmannová, country manažerka LinkedIn, to popisuje takto: "V našem prvním průzkumu v prosinci 2021 ještě dobrá třetina (31 %) profesionálů uvedla, že lockdown související s pandemií a s ní spojený omezený kontakt s nadřízenými negativně ovlivnily jejich pracovní sebedůvěru. O rok a jednu hospodářskou krizi později se zaměstnanci ukázali jako silní a odolní - zdá se, že ekonomická nejistota již tolik nenarušuje jejich sebevědomí.

Odpočinek a nové začátky - v roce 2023 se odehrají převratné události

Pracovní poměry se mění teprve několik let. Pro velkou část pracovníků již není důležité mít kariéru, nebo alespoň již nejsou ochotni mít kariéru na úkor osobní svobody a rodiny. Už se nebojí postavit se za své potřeby a přetvářet tak svět práce. Zaměstnavatelé nyní musí dělat víc než jen poskytovat svým zaměstnancům ovoce zdarma a pingpongový stůl v kanceláři. Pracovníci nemají problém najít si rychle novou práci, pokud nejsou jejich požadavky splněny. Téměř šest z deseti respondentů (59 procent) si dokáže představit, že by v letošním roce změnilo svou práci, u generace Z je to dokonce sedm z deseti (69 procent). Většina z nich uvádí jako důvod touhu vydělávat více peněz (32 procent) - následují požadavky na lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (22 procent) a lepší možnosti rozvoje (21 procent).

Nic nevzniká z ničeho. Výše uvedené požadavky je třeba formulovat. A respondenti si v tomto ohledu kladou vysoké cíle. Téměř polovina respondentů se nyní cítí dostatečně sebevědomě na to, aby si řekla o povýšení (49 %), a téměř stejný počet o zvýšení platu (47 %). Přerušení pracovní činnosti je také na pořadu dne, zejména u mladší generace: 44 procent příslušníků generace Z by požádalo o pracovní volno (oproti 40 procentům starších respondentů).

Chybí pocit loajality - na obou stranách

Jedním z důvodů, proč lidé zůstávají v zaměstnání, i když se jim zrovna příliš nedaří, je loajalita, kterou k zaměstnavateli cítí. Ale zdá se, že to už není v přílišném kurzu. Studie LinkedIn se účastníků podrobněji ptala na jejich pracovní vztahy. Výsledky ukázaly, že třetina respondentů (33 %) se necítí být spojena se svým zaměstnavatelem. Důvody jsou pochopitelné: 60 procent z nich to vysvětluje přepracovaností a nedostatečným ohodnocením. Zajímavé je, že 56 % respondentů má pocit, že jim v práci není projevována loajalita, a proto se necítí být součástí pracovního kolektivu. Vztahy jakéhokoli druhu nejsou jednosměrné. Pro generaci Z je loajalita k zaměstnavateli spojena také se smysluplností jejich činnosti. Polovina z nich (50 %) uvádí, že se necítí být spojena se svým současným zaměstnáním, protože nepřináší žádný pozitivní přínos pro společnost.

Pracovní činnost již není ponechána náhodě. Lidé aktivně utvářejí svou profesní kariéru

Současná situace nebrání respondentům v hledání nového zaměstnání, pokud nejsou spokojeni s celkovými podmínkami. Každý druhý respondent (51 procent) se nerozpakuje přemýšlet o změně zaměstnání, zejména proto, že obavy z dlouhodobé nezaměstnanosti nyní patrně nehrají žádnou roli. 81 % dotázaných je přesvědčeno, že si i přes hospodářskou krizi najdou novou práci. Muži a ženy však pro to také něco dělají. Každý pátý (19 %) by se vzhledem k nejisté situaci rád více zaměřil na své vlastní další vzdělávání. Tento vývoj vítá expertka společnosti LinkedIn Barbara Wittmannová: "Naše studie ukazují, že dovednosti, které v zaměstnání potřebujeme, se mění stále rychleji - protože požadavky ve světě práce se neustále mění, úkoly se vyvíjejí a procesy se digitalizují. Zaměstnanci i uchazeči tak mají šanci úspěšně se uplatnit v budoucnu díky dalšímu vzdělávání."

EsquireMAN

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best