Home  /  Stories  /  Podle závěrů výzkumu se pracovní pohovory lépe vedou v týmu

Podle závěrů výzkumu se pracovní pohovory lépe vedou v týmu

Výběrové řízení uspořádané ve skupině může zvýšit šance na nalezení vhodné osoby pro danou práci - pokud je ovšem správně sestavena.
15.05.2023
Text: Yvonne Dewerne
Foto: Getty Images

Personální oddělení to nemá jednoduché. Má velkou zodpovědnost. Na jedné straně musí ze záplavy žádostí vytvořit kompetentní skupinu uchazečů, na druhé straně musí také dobře zapadnout mezi lidi. Může se stát, že ze super sympatického kandidáta se později vyklube vlk samotář nebo že se příliš kvalifikovaný uchazeč bude těžko mezilidsky otevírat. Obě tyto věci házejí strukturám skupinového projektu klacky pod nohy. Pracoviště je citlivým vesmírem. To, jak spolu lidé komunikují, nebo zda vůbec mohou komunikovat, má dopad na celý tým. S lidmi na pracovišti trávíme hodně času. Nedávalo by smysl, kdyby se budoucí tým mohl podílet i na rozhodování o tom, koho přivítat jako nového člena?

Proto má smysl zapojit do rozhovoru i tým

Kolik toho personální oddělení skutečně ví o týmu nebo oddělení, pro které se někdo hledá?  Pokud tedy personální oddělení vybere člověka, který je sice technicky schopný, ale v týmu nefunguje dobře, je to následovně frustrující pro uchazeče a špatné pro firmu.

Tým vybírá zaměstnance na pohovoru

Jedním ze způsobů, jak budovat lepší týmy, je spoléhat se na kolektivní inteligenci. Četné studie dokazují, že v týmu se přijímají lepší rozhodnutí než u jednotlivce. Zároveň však není možné, aby se procesu přijímání uchazečů o zaměstnání věnoval celý pracovní tým. Britská organizace Behavioural Insights Teams (BIT) se ve své studii zabývala okolnostmi, za kterých je účast týmu v procesu přijímacího řízení efektivní. Výsledek: Skupiny tří lidí přijímají mnohem lepší personální rozhodnutí než jednotlivci. V případě zjevných rozdílů v kvalitě uchazečů vyberou jednotlivci méně kvalifikovanou osobu v 16 procentech případů. Skupiny tří osob tak učiní v průměru pouze šestkrát ze sta personálních rozhodnutí.

Tříčlenný tým je ideální

Často je rozhodnutí pro uchazeče založeno na předsudcích - pozitivních i negativních. Kvality jsou spojeny s věkem a pohlavím. Někteří personalisté považují za nezbytný vysokoškolský titul, jiní chtějí vidět praktické pracovní zkušenosti. Ne vždy se tyto preference projevují vědomě. V tříčlenných týmech, které vedou pohovor s potenciálním zaměstnancem, se tyto preference v rámci pohovoru vyvažují. Ve dvou ze tří případů se tým rozhodne optimálně, i když jsou mezi uchazeči jen drobné rozdíly. To znamená, že není třeba se vracet k personálním odborníkům, kteří samozřejmě již uchazeče předem prověřili. Při týmovém pohovoru se tedy méně řeší kompetence, které jsou nyní nezbytnou podmínkou, a více to, zda a jak se dotyčný hodí do oddělení.

Důležité je sestavení týmu

Podle studie je pro žadatele obzvláště náročná skupina, která spolu pracuje již delší dobu a srostla jako tým. Na jedné straně si uvědomují potřebu nové krve, na druhé straně nechtějí do týmu pustit nikoho dalšího. Jedním z důvodů je obava, že se změní nálada. Právě proto je důležité dát dohromady skupinu, která bude v procesu pracovat aktivně. Jen tak je správnost rozhodnutí vysoká. V ideálním případě jsou členové nezávislí na sobě i navenek, mají různé odborné znalosti a různé zkušenosti.

Objednejte si předplatné Esquire

Časopis Esquire
Předplatné

Doporučujeme

#man at his best